Mørkeskov Vandværk, Vordingborg

I forbindelse med etablering af nyt Beluftningsanlæg på Mørkeskov Vandværk fik vi for Vordingborg Vand A/S til opgave at lave og monterer hele Rørsystemet i EN 1.4404 incl. rørerne til Procesluften. Derudover fremstillede vi diverse Adgangstrapper og Servicerepo´er samt etablerede en Kranskinne med Løbekant.