Skydebrudsledning

Projekt Østerbro Tunnel – Skybrudsledning for NCC Danmark :


Dette store og omfattende Projekt udførte vi i 2016/2017 i meget tæt samarbejde med NCC Danmark A/S og Hofor A/S.

I dette Projekt indgik både arbejde i Indløbsbygværk, Udløbsbygværk samt 2 stk Tilløbsbygværker med fremstilling og montering af Adgangstrapper, Platforme m.v. incl. Rækværker og Gelændere – alle fremstillet i materialer fra FiberLine A/S i Middelfart.

Levering og montering af diverse Dæksler (13 stk), Ventilationshætter over Terræn på alle Bygværker, Udluftningssystem i PE og PP i Udløbsbygværk.

Som tillæg til dette Projekt blev vi ligeledes bedt om at fremstille og monterer en 2-Delt Rist på 3100x3000mm til Udløbsledningen incl. 2 stk Lukkeplader samt et Lukkeskot ligeledes til Udløbsledning på 3500x3075mm.