Lille Strandvej

Projekt Lille Strandvej Pumpestation for Novafos :


På vegne af Sulzer Pumps Denmark A/S har vi i  2017 sørget for monteringen af 3 stk Pumper DN250 incl. fremstilling og montering af alt rørføring, rørbæringer m.v. i Bygværket.

Rørføringen blev lavet i PE 100 Sort. Ydermere lavede vi til samme Projekt rørsystemet for udluftning ovenpå Bygværket.

Dette blev også udført i PE 100. Løbende kom der tillægsopgaver så som fremstilling og montering af Foringsrør, Servicerepos til brug for servicering af ventiler, First Flush rør i PE 100 Sort. Udluftningsrør fra Teknikrum til Pumperum samt Afløbsrør fra Affugter i Teknikrummet.

Ligeledes blev vi involveret i udluftningssystemet på havledningen med fremstilling og montering af Spec.Flange hvilket skulle foregå fra en Jolle på åbent vand (Øresund) 

Til samme Projekt har vi også fremstillet og monteret en rustfri Adgangstrappe i EN 1.4404 for Gerhard Christensen A/S.