Kløvermarken

Kløvermarken


Siden sommeren 2017, har vi været med på Projektet omkring bygningen af Skandinaviens største Pumpestation på Kløvermarken i København.

Dette er foregået i tæt samarbejde med Veje Engineering Aps og M.T. Højgård A/S.

Vi har stået for fremstillingen og montering af Adgangstråer samt Gangbroer i de 2 Pumpekældere.

Dette var lidt en spændende udfordring, idet de 2 Pumpekældre var buede med en radius på ca. 8,2 Meter.

Ligeledes har vi stået for fremstilling af Ristedækket i bygværket, samt forestået levering og montering af 2 stk. Svingkraner med tilhørende Garage.

Efterhånden som de nye Tilløbsbygværker er blevet etableret, har vi ligeledes fremstillet og monteret Afspærringskulisser i disse, og i nogle af Bygværkerne har vi også fremstillet og monteret rør for midlertidlig drift.