Halsnæs Forsyning

Hundested Renseanlæg


Vi har fra foråret 2018 været i gang med ombygning af Hundested Renseanlæg for Halsnæs Forsyning.

Dette Projekt har været i tæt samarbejde med Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S, som har haft Anlægsentreprisen.

Vi har bla. stået for udskiftning af 5 x Pumper i Indløbsbygværket, incl. levering og montering af nyt Pumpedæksel, med separate adgange til de 5 Pumper, samt nyt Nedgangsdæksel. Ligeledes har vi stået for udskiftning af slampumpe, samt levering og montering af ALU-overdækning, med indbyggede Adgangsdæksler over Overløbsbygværket, og i den forbindelse har vi for Nordkysten, stået for levering og montering af 5 x Skydespjæld.

Løbende i Projektet har vi udført diverse andre smedeopgaver, såsom Alu-dæk over Indløbskammer, sænkning af Overløbsrende m.v.