Flaskebroen

Projekt Flaskebroen Pst. for HOFOR :


Her har vi i 2016/2017 arbejdet med forskellige opgaver for Veje Engineering Aps.

Projektet bestod i mange delelementer, så som fremstilling og montering af Adgangstrappe incl. Repoer mellem de 3 Etager, Kote -18,00 og diverse Rækværker på alle Etagedæk.

Alle Gelændere, Rækværker og Reposdæk blev her monteret med ALU-komponenter fra SAPA.

Vi fik også til opgave at leverer og monterer en 2,5 Tons Traverskran samt en 1 Tons Søjlekran.

Derudover har vi sørget for levering og montering af 7 stk vandtætte døre Rustfri EN 1.4404 2000x1000mm i henholdsvis Pumpestationen samt i B2, B3, B4 og B6.

Ligeledes har vi stået for levering og montering af alle Nødstiger (Glasfiber) i Pumpestationen samt i de øvrige Tilløbsbygværker.